הגדרות למילה א� ב� ן-חֵן א� ב� ן-יְקָרָה א� ב� ן-טוֹבָה א� ב� ן

We couldn't find a direct definition for the term א� ב� ן-חֵן א� ב� ן-יְקָרָה א� ב� ן-טוֹבָה א� ב� ן.

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
a convex shape that narrows toward a point
  • A. taper
  • B. impounding
  • C. sapling
  • D. sousing