הגדרות למילה רֶוַח טוֹבַת-הֲנָאָה יִתְרוֹן

  1. רֶוַח טוֹבַת-הֲנָאָה יִתְרוֹן

    דבר חיובי המוענק כתוצאה מעמדה או מעשה כלשהם, בדרך כתוספת משנית

    עובדי אוניברסיטה נהנים מיתרונות רבים שאינם מגולמים בשכר


אזכור ביבליוגרפי

העזר בכלי הבא ליצירת אזכור ביבליוגרפי:

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
To cause to become
  • A. transpire
  • B. summon
  • C. render
  • D. efface

מילים והגדרות דומות:

אפשרויות חיפוש נוספות לרֶוַח טוֹבַת-הֲנָאָה יִתְרוֹן: