הגדרות למילה בְּתוּלִים בְּתוּלִין קְרוּם-הַבְּתוּלִים

  1. בְּתוּלִים בְּתוּלִין קְרוּם-הַבְּתוּלִים

    רקמה המכסה חלקית את הכניסה לנרתיק האישה


אזכור ביבליוגרפי

העזר בכלי הבא ליצירת אזכור ביבליוגרפי:

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
any of a class of organic compounds containing the cyano radical -CN
A muddle
B reciprocal
C ignominy
D nitrile

אפשרויות חיפוש נוספות לבְּתוּלִים בְּתוּלִין קְרוּם-הַבְּתוּלִים: