הגדרות למילה הֲטָלָה הֲטָלַת-בֵּיצִים

  1. הֲטָלָה הֲטָלַת-בֵּיצִים

    יציאת ביצים מגוף הנקבות של ציפורים, זוחלים ודגים; מהביצים בוקעים הצאצאים

    עונת ההטלה של העזנייה היא בחודשי החורף


אזכור ביבליוגרפי

העזר בכלי הבא ליצירת אזכור ביבליוגרפי:

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
a diacritical mark (-) placed above a vowel to indicate a long sound
  • A. chin-wag
  • B. omphalos
  • C. imperviousness
  • D. macron

מילים והגדרות דומות:

אפשרויות חיפוש נוספות להֲטָלָה הֲטָלַת-בֵּיצִים: