הגדרות למילה הִשְׁתַּמְּטוּת הִתְחַמְּקוּת

  1. הִשְׁתַּמְּטוּת הִתְחַמְּקוּת

    המנעות מאחריות או מביצוע חובה לא נעימה, בדרך כלל על ידי תחבולה או תכסיס

    השתמטותו ממילוי חובתו בהחלט ראויה לגינוי


אזכור ביבליוגרפי

העזר בכלי הבא ליצירת אזכור ביבליוגרפי:

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
a substance used to produce fermentation in dough or a liquid
  • A. leaven
  • B. elan
  • C. vigorish
  • D. brasserie

מילים והגדרות דומות:

אפשרויות חיפוש נוספות להִשְׁתַּמְּטוּת הִתְחַמְּקוּת: