הגדרות למילה כָּבַשׁ ה� חְמִיץ

We couldn't find a direct definition for the term כָּבַשׁ ה� חְמִיץ.

Maybe you were looking for one of these terms?

כָּאוֹס, כָּבֵד, כָּבַשׁ הֶחְמִיץ, כָּבוֹד כָּבוֹד-עַצְמִי, כָּבוּל, כָּבוּשׁ מֻחְמָץ, כָּחוּשׁ גָּרוּם

... or search for כָּבַשׁ ה� חְמִיץ inside other dictionary definitions.

Search inside

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
a deliberately offensive act or something producing the effect of deliberate disrespect
A affront
B abase
C loom
D rumpus