הגדרות למילה שַׁלָּט שַׁלַּט-רַחַק

  1. שַׁלָּט שַׁלַּט-רַחַק

    מכשיר קטן המשמש לשליטה מרחוק במכשירי חשמל

    תביא כבר את השלט, אני רוצה להעביר תחנה


אזכור ביבליוגרפי

העזר בכלי הבא ליצירת אזכור ביבליוגרפי:

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web!

Quiz

Are you a words master?

»
a textile machine for weaving yarn into a textile
  • A. loom
  • B. cleave
  • C. famish
  • D. abide

מילים והגדרות דומות:

אפשרויות חיפוש נוספות לשַׁלָּט שַׁלַּט-רַחַק: